היסטוריית הקבוצה

District #2 – Winners District #2 – Engineering Inspiration Award Imagery Award Regional Engineering Inspiration Award Championship subdivision Hopper Winner Einstein Championship Winners על האתגר – FIRST Power Up חשיפת המשחק חשיפת הרובוט סיכום העונה חשיפת המשחק חשיפת הרובוט סיכום

הגדרות כלליות כניסה למערכת